Daily Korean 29 – 졸업하다

졸업하다
ukończyć szkołę
to graduate

 

예: 시간이 빨리 지나가서 벌써 7월에 대학 졸업해요.
Przykład: Czas tak szybko płynie i już w lipcu skończę studia.

 

Reklamy

Daily Korean 28 – 소원을 빌다

소원을 빌다
pomyśleć/wypowiedzieć życzenie
to make a wish

 

예: 모든 나라 사람들은 생일 때 케이크 촛불을 끄면서 소원을 빌어요?
Przykład: Czy w czasie urodzin ludzie w każdym kraju zdmuchując świeczki myślą życzenie?

Daily Korean 25 – 비를 맞다

Oh how I missed writing on my blog~..! Let’s start with a new word expression for Daily Korean:)
비를 맞다
zmoknąć przez deszcz, być zmoczonym przez deszcz
get rained on

 

예: 오늘 우산을 안 가지고 가서 비를 맞았어요!
Przykład: Dzisiaj nie zabrałam parasolki, dlatego zmokłam przez deszcz!